Knowliah represented at events in 2017

Meet Knowliah at the Day of the Practice

De bedrijfsjurist in een volatiele wereld
Op dinsdag 28 maart 2017 introduceert het Instituut voor bedrijfsjuristen (IBJ) een nieuw concept: de “Day of the Practice”, speciaal voor haar leden.

Olivier Van Herstraeten, bedrijfsjurist en General Counsel Herstal Group, zit de dag voor.

Gedurende deze dag zullen alle Practice Groups een sessie organiseren, al dan niet gecombineerd met een externe spreker of een interactief paneldebat.

Er zijn twee keynote sprekers (tijdens de lunch: Bianca Debaets, Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Informaticabeleid en Digitalisering en om 19u: Ben Heineman, auteur van het boek “The inside counsel revolution”),die dieper zullen ingaan op de “volatiliteit” binnen onze huidige werkomgeving.

Daarnaast zal ook Knowliah demo’s en workshops geven:

Demo Knowliah for Legal Teams: Smart, Simple, Secure
Spreker: Yves Lefere, Director Sales Knowliah
Workshop Knowliah: How technology could/should support you today and tomorrow
Spreker: Hans Van Heghe, CEO Knowliah
Er zullen verschillende netwerkmomenten doorheen de dag voorzien zijn. De dag zal afgesloten worden met een walking dinner. Dit alles vindt plaats in hartje Brussel!

Voor het volledige programma, zie www.ibjeventsije.com/programma.

Le juriste d’entreprise dans un monde volatil
Le mardi 28 mars 2017, l’Institut des juristes d’entreprise (IJE) introduit un nouveau concept : le « Day of the Practice », spécialement pour ses membres.

Cette journée sera présidée par Olivier Van Herstraeten, juriste d’entreprise et General Counsel Herstal Group.

Lors de cette journée, tous les Practice Groups organiseront une session, qu’elle soit ou non associée à un orateur externe ou à un débat interactif.

Deux keynote speakers (lors du lunch : Bianca Debaets, Secrétaire d’Etat en charge de l’Informatique et de la Transition Numérique et à 19h : Ben Heineman, auteur du livre « The inside counsel revolution ») parleront de la « volatilité » au sein de notre environnement professionnel.

En outre, Knowliah donnera un exposé lors d’une démo et d’un atelier afin de vous montrer son offre actuelle :

Démo Knowliah for Legal Teams: Smart, Simple, Secure
Orateur : Yves Lefere, Director Sales Knowliah
Workshop Knowliah : How technology could/should support you today and tomorrow
Orateur : Hans Van Heghe, CEO Knowliah
Vous aurez également la possibilité de faire du networking tout au long de la journée. La journée se terminera par un walking dinner. Tout cela au coeur de Bruxelles !

Pour le programme complèt, voir www.ibjeventsije.com/programma.

“Sweet Dreams with GDPR” seminar in Brussels on 27 June 2017

Together with Secretary of State Philippe De Backer and Apogado, Knowliah organised the “Sweet Dreams with GDPR” seminar in Brussels on 27 June 2017. Over 100 enthusiastic senior professionals attended this event to find out more about GDPR and its impact.

GDPR is a true challenge for all organisations, from SMEs to large internationals. On 25 May 2018, all European organisations or those active on European territory have to be compliant with the new regulation “on the protection of individuals with regard to the processing of Personal Data and on the free movement of such data”.

A lot has already been said, written and presented on the topic. But rarely anybody comes up with a pragmatic system-based solution: what can/must I do to comply with GDPR? What kind of system can help me out? GDPR is not just another example of increasing regulations, it is also an opportunity to do a little bit more, and achieve internal Information Governance while offering a rich set of advantages.

With Smart GDPR – an initiative from Knowliah – we deliver a pragmatic, smart, secure and easy-to-install solution for your GDPR compliance, and much more:

identify information subject to GDPR compliance
gain efficiency and consistency in classification of information
find information instantly through intelligent search
re-use existing information
obtain 360° views on any context
reduce risks with better security and compliance

Silver Sponsor at Legal Revolution 2017 Frankfurt

Knowliah will be Silver Sponsor at Legal Revolution 2017 Frankfurt. This major European event is aimed at the legal professional interested in what is happening in today’s legal profession, which is changing rapidly with new disruptive technologies and business models. Over 500 professionals will attend this premier legal tech event in Europe that addresses the digital transformation of the field of law and connects law firms, legal departments, legal tech companies, scientists, and policymakers.

You can visit us at the Knowliah booth and experience Knowliah for Legal Teams, the new digital workplace for the legal professional. Knowliah for Legal Teams is a unique and very powerful application that combines and fully integrates document, e-mail and contract management, with a powerful search engine with full text indexation and automatic classification of all your information. Knowliah not only indexes your contract repository, but also your file server, e-mail server or SharePoint Portal holding important information for your job. With Knowliah for Legal Teams, you find all your relevant information, knowledge, e-mail and contracts in one web page in just one click.

At the conference, we will present our new 4.2 version with improved Matter and Entity Management and new integrations with Microsoft Exchange, Gmail and SharePoint. You can find out more about the event at https://www.legaltechexpo.de/en/.

Knowliah spreekt op het VCK-Kwinta Congres: Is meten weten?

“Meten is weten” is het mantra van de meeste kwaliteitsmanagers. Of het nu gaat over het meten van klantentevredenheid, het bepalen van KPI’s bij een nieuwe strategie of het uitrollen van een project over kwaliteitscultuur: metingen komen er altijd aan te pas. Maar meten is geen doel op zich. Bovendien verliezen we uit het oog wat we meten. Meten is pas weten, als je weet wat je meet. Tijdens het congres krijg je kritische reflecties over meten voorgeschoteld en tonen we goede praktijken waarmee je aan de slag kunt.

Hans Van Heghe, Managing Director van Knowliah, zal het hebben over “De brug tussen meten en weten is menselijke interpretatie”. Meer hierover kan je nu al lezen op www.kwinta.be/nieuws/de-brug-tussen-meten-en-weten-menselijke-interpretatie.

Meer informatie over het Congres en het programma vind je op www.kwinta.be/evenement/vck-kwinta-congres-2017-meten-weten.

The Day of the Company Lawyer

Dag van de Bedrijfsjurist – Brussel, 09/11/2017
Bezoek de Knowliah stand en neem deel aan de demo van Knowliah for Legal Teams!

De Dag van de Bedrijfsjurist, georganiseerd door het Instituut voor Bedrijfsjuristen (IBJ),is een jaarlijks terugkerend evenement waarop iedereen die een juridisch beroep uitvoert, wordt uitgenodigd. De dag staat telkens in het teken van één centraal onderwerp. Het onderwerp voor dit jaar is “Het economisch recht in beweging”.

Het programma vind je hier: www.ibjeventsije.com/dbj.

Journée du Juriste d’Entreprise – Bruxelles, 09/11/2017
Visitez le stand de Knowliah et participez à la démo de Knowliah for Legal Teams !

La journée du juriste d’entreprise, organisée par l’Institut des Juristes d’Entreprise (IJE), est un événement annuel ouverte à toute personne qui exerce une profession juridique. Cette journée s’articule toujours autour d’un sujet central. Cette année nous avons pour thème “le droit économique en mouvement”.

Pour le programme, visitez: www.ibjeventsije.com/evenementsjje.

Share this news item