Knowliah maakt deel uit van expertpanel rond Legal tech in de Fokus Legal Success (bij De Standaard)

Knowliah maakt deel uit van expertpanel rond Legal tech in de Fokus Legal Success (bij De Standaard)

Haalt technologie de rechtspraak in?

Interessant leesvoer voor alle juridische professionals: Fokus Legal Success bij De Standaard. In deze Fokus Legal Success wordt de actuele problematiek binnen de wereld van legal met oplossingsgerichte content naar voren gebracht. We zijn trots dat Hans Van Heghe (Managing Director, Knowliah) deel uitmaakt van het expertpanel rond Legal Tech.

Haalt technologie de rechtspraak in? Lees hieronder Hans zijn visie.

Waar staat legal tech in Vlaanderen vandaag?

“De technologische ontwikkelingen zijn nu ook merkbaar in de juridische sector. Ongeveer zeven jaar geleden is in België de echte interesse ontstaan en zag je veel start-ups die zich toelegden op de digitalisering van de juridische diensten. Je moet hier wel een onderscheid maken tussen toepassingen voor de advocatuur en de juridische afdelingen in bedrijven; beide hebben nood aan een eigen specifieke invulling. Vele, relatief jonge spelers leggen zich toe op een klein domein. Wij bieden een totaalpakket aan met oplossingen zoals litigation management, contract creation and generation, compliance monitoring, text analytics, om er enkele te noemen, waardoor we internationale erkenning hebben.”

Is er aandacht voor cybersecurity en privacy in deze digitale evolutie?

“Absoluut. Er is geen enkele prospect of klant die hier geen vragen over stelt. Je merkt dus duidelijk, en terecht, een grote bezorgdheid rond veiligheid en privacy, maar langs de andere kant kun je vaststellen dat het bij veel bedrijven niet prioritair is, dikwijls om budgettaire redenen. Ook een groot vertrouwen in de meest voor de hand liggende systemen zoals intranet of opslagsystemen van de cloud speelt hier mee. Nochtans zijn deze systemen helemaal niet sluitend. Je hebt in Vlaanderen al vergevorderde technologie voor het automatisch identificeren en het voorkomen van lekken van privaatgegevens. Onze dossierbeheerssystemen garanderen daardoor een hogere graad van beveiliging en privacy.”

Moeten alle juristen van de rechtspraak in de toekomst IT-specialisten worden ?

“Er is een kruisbestuiving nodig: juristen moeten een degelijke basiskennis IT hebben, terwijl IT-specialisten de noden voor digitalisering binnen de juridische wereld moeten begrijpen. De druk voor de jurist om meer IT-kennis te vergaren is echter maar de helft van het plaatje. Legal tech-bedrijven gaan juist continu op zoek naar manieren om die IT-complexiteit eenvoudiger te maken voor de professionele en eindgebruiker. Als jurist een pioniersrol opnemen gaat niet zonder de nodige IT-expertise. Maar in de juridische tekstwereld moeten we loskomen van die AI-hype; wij zijn al bijna twintig jaar actief in AI, maar ook in NLP (Natural Language Processing),wiskunde en cognitieve computing.”

Lees hier de visie van de andere experts

Share this news item