Hoe kunnen bedrijfsjuristen besparen op externe kosten?

Hoe kunnen bedrijfsjuristen besparen op externe kosten? 

Uit een recente bevraging bij 700 juristen is de besparing van externe kosten de topprioriteit voor bedrijfsjuristen. Daarbovenop volgen de verbetering van juridische transacties en de optimalisatie van projectbeheer. Een belangrijke factor die verantwoordelijk is voor de besparing op externe kosten, is de samenwerking met advocatenkantoren.

Advocatenkantoren hinken achterop

Het onderzoek toont aan dat maarliefst vier op de vijf bedrijfsjuristen het belangrijk achten dat advocatenkantoren waar ze mee samen werken, inzetten op technologie. Waarom? Omdat dit de kosten van de erelonen zou moeten drukken. 

Maar net daar knelt het schoentje. Een struikelblok zou echter de enorme kloof zijn tussen het belang dat advocaten hechten aan de invloed van technologie en digitale tools op hun huidige werking, gepaard met de eigen inspanningen om zich hierop voor te bereiden. Momenteel spelen big data en predictive analytics nog geen al te grote rol voor advocaten, hoewel dit in de nabije toekomst van uiterst belang zal worden. 

Het feit dat de meeste advocatenkantoren vandaag de dag nog onvoldoende investeren in technologie, brengt met zich mee dat bedrijfsjuristen zelf op zoek gaan naar alternatieve oplossingen om kosten te drukken. En daar zit de sleutel tot succes: door zelf te investeren in technologie & digitalisatie kan een juridisch departement sterk de kosten drukken. 

Investeer zelf als juridisch team in technologie

Bij decentrale juridische departementen worden jaarlijks lokaal torenhoge budgetten gespendeerd aan advocaten en consultants. Deze budgetten wordt dan ook regelmatig ingezet voor reeds bestaande onderzoeken of dezelfde adviezen, zonder het te weten van elkaar.

Samenwerken met een advocatenkantoor dat sterk investeert in technologie heeft meteen impact op uw externe kosten. Maar bedrijfsjuristen moeten ook in eigen boezem durven kijken: welke initiatieven zijn er reeds genomen binnen uw juridisch departement om kosten te drukken? 

Indien het bedrijf zelf investeert in de nodige technologie, zoals bv. autoclassificatie of search en topic clustering, dan resulteert dit op termijn in een optimale en brede kostenbesparing. Door  technologieën zoals NLP en AI toe te laten in de dagelijkse manier van werken binnen het juridisch departement, kan er nog meer geknipt worden in de uitgaven. 

Share this news item